Zajęcie otwarte dla rodziców “Rodzina Bałwanków”

balwanData: 17.12.2013

Grupa dzieci 5-letnich

Opracowanie i prowadzenie: Sylwia Bacewicz

Temat: Rodzina Bałwanków

 

Cel główny:

–  rozwijanie umiejętności liczenia

Cele operacyjne:

– potrafi liczyć w zakresie 10
– potrafi posługiwać liczebnikami porządkowymi,
– rozróżnia cyfry 1-5
– rozróżnia kolory
– porównuje wielkości
– rozróżnia figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)
– potrafi rzucać do celu

 Metody:

– słowna (opowiadanie)
– czynna (zadania stawiane do wykonania)

Środki dydaktyczne: obrazki z rodzinką bałwanków dla każdego dziecka, zestaw figur geometrycznych dla każdego dziecka, postać bałwanka, kosz

Forma: praca z całą grupą, praca indywidualna

Czas trwania: 20 min

Przebieg:

Przywitanie rodziców, podziękowanie za przybycie i poinformowanie ich o celach przeprowadzanego zajęcia.

  1. Przywitanie dzieci przez postać bałwanka (bałwanek opowiada, że się zgubił i chciałby odnaleźć swoją rodzinkę).
  2. Rozdanie dzieciom obrazków z rodzinką bałwanków i kopert z zestawem figur geometrycznych.
  3. Przeliczanie ilości bałwanków i ilości kul z jakich są zbudowane (przyczepianie do tablicy cyfr od 1-5).
  4. Określanie, który z kolei bałwanek składa się z dwóch, trzech, czterech i pięciu kul.
  5. Określanie , który z kolei bałwanek jest najwyższy, najniższy, a które są równe.
  6. Zakładanie bałwankom kapeluszy z figur geometrycznych (np. czwartemu bałwankowi załóż kapelusz z zielonego trójkąta itp.)
  7. Zabawa ruchowa „Śnieżne kule”, robienie z kartek śnieżnych kul i rzucanie nimi do kosza.
  8. Podziękowanie dzieciom za zabawę i pożegnanie z bałwankiem.


Dodaj komentarz