Scenariusz zajęcia “Zagubiony kwiatek” 4-latki

kwiatSCENARIUSZ ZAJĘCIA „ZAGUBIONY KWIATEK”

Grupa dzieci– 4 latki

Cel główny: zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny.
Cele szczegółowe:
– uważnie słuchania poleceń
-łączy przyczynę ze skutkiem, próbuje przewidywać co może się zdarzyć
-układa historyjkę obrazkową wg kolejności zdarzeń
– słucha wypowiedzi innych
-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych usprawniających części ciała
-reaguje adekwatnie do sytuacji
-rozróżnia kolory zasadnicze , nazywa je.
-porusza się w rytm muzyki
-rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
-wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku
-naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt,
-liczy obrazki, posługuje się liczebnikami porządkowymi
-dzieli wyrazy na sylaby
-układa pojedyncze zdania na podstawie obrazka,
-wykonuje ćwiczenia manipulacyjne
-rozwija koordynację wzrokowo- słuchową

Podstawa Programowa
1.1. Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
1.2. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.
3.1. Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
3.2. Mówi płynnie, niezbyt głośno , dostosowując ton głosu do sytuacji,
4.1. Przewiduje w miarę swoich możliwości , jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na
przedmiotach,
4.3. Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać co się może zdarzyć,
8.2. Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je
pląsając lub tańcząc,
11.1. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku,
12.1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych
13.1. Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

Metody : czynna, oglądowa, pokaz,
Forma pracy : z całą grupą,
Środki edukacyjne: ilustracje do historyjki „ Zagubiony kwiatek”, podpisy i cyfry, obrazki przedstawiające charakterystyczne cechy wiosny, obrazki do zabawy dydaktycznej „Słuchaj uważnie”, kolorowe kwiatki do zabawy ruchowej, chusta animacyjna, krążki, obrazki:żaba, motyl, bocian , słońce, deszcz do zabaw ruchowych, puzzle wiosennych kwiatów, płyty Cd z muzyką do zabaw ruchowych.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1 Słuchanie historyjki obrazkowej, układanie ilustracji według kolejności zdarzeń, przyporządkowanie odpowiednich cyfr, dzielenie na sylaby nazw pór roku.

2 Zabawa ruchowa „Kwiatki: dzieci otrzymują emblematy kwiatków w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym , żółtym. Poruszają się w rytm muzyki, na przerwę w muzyce stają na takim samym polu chusty animacyjnej jakiego koloru ma kwiatek, następnie zamieniają się kwiatkami , zabawa zaczyna się od nowa.

3 Zabawa dydaktyczna „Pory roku” : każde dziecko otrzymuje obrazek przedstawiający charakterystyczną cechę jednej z 4 pór roku, ogląda obrazek, umieszcza na gazetce ten obrazek, który przedstawia element wiosny.

4 Zabawa ruchowa „Przyjaciele kwiatka”: kwiatek na łące miał przyjaciół. Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na przerwę w muzyce naśladują sposoby poruszania się pokazywanego przez nauczycielkę przyjaciela łąki:
-poruszamy się jak motylki (obrazek motylka)
-poruszamy się jak żabki (obrazek żabki)
-poruszamy się jak bociany (obrazek bociana)

5 Zabawa dydaktyczna „Słuchaj uważnie” do zabawy zapraszamy rodziców, każda para dziecko i rodzic otrzymują obrazek, n-lka czyta opowiadanie, zadaniem słuchających jest wykonanie podskoku kiedy usłyszą takie samo słowo jak obrazek , który otrzymali np.: słońce- obrazek słońca itd.

6 Zabawa orientacyjno – porządkowa „Słońce świeci – deszcz pada”: dzieci biegają w rytm muzyki , na hasło „deszcz pada” uciekają do domków – krążki, na zapowiedź „słońce świeci” – biegają , spacerują po sali.

7 Zabawa dydaktyczna „Kolorowy kwiatek” ; każde dziecko otrzymuje kopertę ze swoim imieniem, układa puzzle, odgaduje nazwę ułożonego kwiatka.
8 Ewaluacja zajęcia: dzieci maja do wyboru :słoneczko lub czarną chmurkę. Dzieci ,którym podobało się zajęcie wybierają słoneczko, dzieci które nie są zadowolone ze swojego udziału w zajęciu wybierają czarną chmurkę.Dodaj komentarz