Scenariusz zajęcia “Pani Jesień i jej dary” 4/5-latki

zoledzieScenariusz zajęcia otwartego
Grupa: „Tulipanki” – 4,5-latki

Temat: „Pani Jesień i jej dary”

Cel główny:
– wprowadzenie przeliczania w zakresie siedmiu,
– rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonani,
– wdrażanie do przestrzegania określonych zasad

Cele operacyjne:
– rozwiązuje zagadkę
– wybiera obrazki pasujące do aktualnej pory roku- uzasadnia swój wybór
– dzieli wyrazy na sylaby
– wysłuchuje pierwszą i ostatnią głoskę w słowach
– odczytuje globalnie wyrazy
– przelicza w zakresie 7
– rozpoznaje i nazywa kolory
– segreguje dary jesieni do koszyków wg podanego kodu
– dobiera kartonik z odpowiednią liczbą kropek
– określa zawartość koszyków: owoce, warzywa, grzyby, liście
– posługuje się pojęciami: najwięcej, najmniej, tyle samo
– w odpowiedni sposób reaguje na usłyszany dźwięk (trójką, grzechotka)
– układa korale dla Pani Jesieni wg podanego rytmu
– rozpoznaje swoją wizytówkę
– układa liść wg poleceń n-la: na, za, przed, między, z prawej strony, z lewej strony
– sprawnie wykonuje polecenia n-la

Metody:
– czynne: zadań stawianych dzieciom do wykonania, samodzielnych ćwiczeń utrwalających
– słowne: zagadka, rozmowa, wyjaśnienia
– oglądowe: obserwacja, pokaz

Formy:
– praca z cała grupą
– praca zespołowa
– praca indywidualna

Środki dydaktyczne: ilustracja Pani jesieni, obrazki pasujące do jesieni i nie tylko, 4 kosze w różnych kolorach, sylwety owoców, warzyw, grzybów, liści, kartoniki z kropkami, podpisy do globalnego czytania, kolorowe liście dla każdego dziecka, sylwety do układania korali wg podanego rytmu, karty pracy dla każdego dziecka, koperty z imieniem dziecka, trójkąt, grzechotka, bębenek, muzyka do zabaw ruchowych, , magnetofon, obręcze dla każdego dziecka

Przebieg zajęć:
1. Powitanie rodziców.
2. Rozwiązanie zagadki – Jesień

Jak nazywa się ta pani,
Która przychodzi do nas z darami.
W jej koszu liście, jarzębina, kasztany i żołędzie
Dzięki niej na świecie kolorowo wszędzie.
Pani Jesień
• Podział nazwy na sylaby, wysłuchanie pierwszej i ostatniej głoski
• Przypięcie podpisu – Jesień

3. „Co pasuje do jesieni”
Wybieranie wśród różnych obrazków tych, które pasują do jesieni – przeliczenie ich i przypięcie kartonika z odpowiednią ilością kropek (6)
– dołożenie jeszcze jednego obrazka – ponowne przeliczenie i przypięcie kartonika z 7 kropkami i obrazka pokazującego siedem paluszków.
-pokazanie przez dzieci 7 paluszków
4. Zabawa ruchowa „Ile razy”
Dzieci biegają w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce liczą ile razy N. uderzy w bębenek i tyle razy np. klaszczą, robią przysiad, podskakują.
5. Zabawa dydaktyczna „Do którego kosza”
Segregowanie darów jesieni do odpowiednich koszyków wg podanego kodu.
– określają co znajduje się w każdym koszu – tworzą uogólnienia typu:
jabłka, gruszki, śliwki – to owoce
marchewka, cebula, ogórek, pietruszka – to warzywa
borowik, kurka, muchomor – to grzyby
– podział nazw: owoce, warzywa, grzyby, liście na sylaby
– wysłuchiwanie pierwszej i ostatniej głoski w tych wyrazach
– przypięcie podpisów
– przeliczenie zawartości koszy i przypięcie kartonika z odpowiednią ilością kropek
6. Zabawa ruchowa „Kolorowe liście”
Dzieci otrzymują po jednym listku i tańczą w rytm walczyka, gdy usłyszą głos trójkąta – podnoszą listki wysoko do góry, a gdy usłyszą grzechotkę dzieci wraz z listkami kładą się na podłogę.
7. „Korale dla Pani Jesieni”
Dzieci w zespołach układają z darów jesieni korale wg rozpoczętego rytmu. Nazywają z czego układały korale.
8. Zabawa „Na, między, obok”
Dzieci poruszają się w rytm tamburyna. Na przerwę układają listki wg polecenia nauczyciela np. połóż listki za sobą, przed sobą, między nogami, z prawej strony, z lewej strony
9. „Liczymy dary jesieni” – praca indywidualna
Dzieci otrzymują kartkę podzieloną na 4 części, w każdej części są inne dary jesieni i różną ich liczba. Dzieci przeliczają elementy i dobierają odpowiedni kartonik z kropkami oraz odpowiedni podpis.

Podstawa programowa:
1.1 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
4.2 grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
5.4 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
8.1 śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
8.2 dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
11.1 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
12.1 wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
13.1 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
13.3 ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
13.4 rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby
14.4 interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
14.6 układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;Dodaj komentarz