Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

zabawyruchoweTemat: Rodzinne zabawy ruchowe.

Cele ogólne:

– Wzmacnianie więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicem poprzez ćwiczenia ruchowe.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– ma świadomość ciała swojego i ciała partnera.
– zdobywa poczucie bezpieczeństwa w obecności rodzica.
– czerpie radość z zabawy z rodzicem.
– potrafi koncentrować się na wykonywaniu ćwiczeń.

Metody pracy:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy

Formy pracy:

w parach, w grupie.

Środki dydaktyczne:

płyta CD z muzyką relaksacyjną, płyta z piosenką „Głowa ramiona”, piłeczki, karteczki

Przebieg:

  1. Powitanie „Ludzie do ludzi” – przedstawienie się osobie najbliżej, podanie imienia, witanie różnymi częściami ciała
  2. Rozgrzewka w kole „Głowa ramiona”
  3. ,,Masaż”- masaż ciała dziecka przy użyciu piłki, rodzice otaczają piłką ciało dziecka nazywając poszczególne części ciała.
  4. „Jazda na koniu” rodzic przyjmuje pozycję na czworakach, dziecko kładzie mu się na plecach chwytając rękoma za szyję.
  5. Wysoki tunel – Rodzice przyjmują pozycję na czworakach, a dzieci wędrują przechodząc przez długi tunel z rodziców
  6. „Skała” -siad skulny, plecami do siebie, przepychanie osoby stawiającej opór.
  7. „Przeciąganie”–w parach, siad skulny, twarzą do siebie, przeciąganie się w przód i tył.
  8. ,,Masaż pleców”- dzieci kładą się na podłodze, na plecach, rodzice chwytają dzieci za kostki i powoli ciągną po sali w linii prostej lub serpentyną.
  9. „Kołyska” – dorosły w siadzie rozkrocznym obejmuje dłońmi dziecko siedzące przed nim tyłem, kołyszą się na boki. – muzyka relaksacyjna
  10. Podziękowanie.

Metoda Ruchu Rozwijającego  propagowana jest na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko: zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poznaje przestrzeń wokół siebie, uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia, dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii, nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty  i przeżycie szczęścia.

Opracowała Justyna SzpuchaDodaj komentarz