Pasja Pałuczaczków z Szubina

Jesteśmy placówką z pasją. Bez wątpienia. Pasja do dzieci, do przekazywania im wiedzy, umiejętności, jakie posiadamy, pasja do zarażania ich tradycją, kulturą, sztuką, pasja do zgłębiania dziecięcego umysłu, który jest chłonny i posiada nieograniczone możliwości przyswajania wiedzy. Dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie mają możliwość korzystania z bogatej oferty edukacyjnej placówki, między innymi poprzez przynależność do zespołu wokalno – tanecznego Pałuczaczki, co wykracza poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Wspierając uzdolnienia dzieci, jednocześnie zaspokajając ciekawość i uwzględniając ich możliwości rozwojowe, odkrywamy ich talent, rozbudzamy zainteresowania. Celem nadrzędnym jest generowanie u nich cech, dzięki którym będą potrafiły współdziałać w grupie, radzić sobie w niekonwencjonalnych sytuacjach, będą posiadały poczucie tożsamości i przynależności terytorialnej. U podstaw naszych działań leży nade wszystko dobro dziecka, które działa zawsze zgodnie z zasadą utile dulci.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera m.in. takie treści, jak wykonywanie różnych ruchów w rytmie i przy muzyce, dowolna ilustracja danego rytmu, odtwarzanie obrazów za pomocą ciała, zabawy rytmiczno – taneczne, taniec ze śpiewem. Nasza oferta obejmuje ponadto elementy tańców narodowych i regionalnych ze szczególnym wyeksponowaniem walorów kulturowych oraz podstawowe kroki i figury tańców towarzyskich. Jednocześnie zaznajamiamy z tradycją regionu, strojami ludowymi, wytworami rękodzieła, co stanowi dopełnienie edukacji tanecznej zespołu Pałuczaczki.
Zajęcia taneczne pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność dzieci. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkować się umownym zasadom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, jak również kształci wrażliwość estetyczną. Ukazując dzieciom piękno sztuki ludowej (taniec, muzyka, folklor), pragniemy rozwijać w nich poczucie własnej tożsamości i przynależności do konkretnego miejsca oraz zapoznać je z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu Pałuk.
Dziecko w przedszkolu jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się u niego kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko takie jak rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie są możliwe bez identyfikacji z najbliższym środowiskiem.
Dajemy przedszkolakom podstawę ku temu, by budowały swój własny świat wartości, czerpiąc wzór z tradycji i kultury ich rodzimego regionu. Cieszy fakt, iż to właśnie my inicjujemy w nich ideę, którą przekażą swym potomnym. Dzięki temu staną się kreatorami i kontynuatorami kultury całego narodu, ocalą od zapomnienia dawną kulturę ludową z jej sztuką, muzyką, tańcem i zwyczajami. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpłynie na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość. Warunkuje również świadomość tego, kim jestem, gdzie mieszkam i skąd pochodzę. Uczymy szanowania otaczającego świata, miłości do Małej Ojczyzny, budząc jednocześnie respekt przed jej historią. Rozwijamy chęć bycia bezpośrednim sprawcą swoich doznań poznawczych oraz poczynań. Rozbudzamy ponadto ciekawość świata, uwrażliwiając na wartości i kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie.
Nasze działania pozwoliły nam w roku 2011 zagościć na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów w obliczu ogólnopolskiego przedsięwzięcia podjętego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy także laureatami konkursów i przeglądów, dzięki którym możemy szerzyć kulturę regionu i zarażać wszystkich dziecięcym entuzjazmem. Do naszych osiągnięć należą: I miejsce (2011 r.), II miejsce (2005 r.), III miejsce (2006 r.) w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych i innych form tanecznych w Bydgoszczy KAROLINKA; I miejsce i puchar za kultywowanie tradycji regionu w Gminnym Konkursie Piosenki KUKUŁECZKA w Rynarzewie (2011 r.), czy najbardziej aktualny tytuł, jaki zdobyliśmy z dziećmi w obecnym, zróżnicowanym wiekowo składzie, to znaczy Nagroda za najlepszy wyraz artystyczny w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych 30.03.2012 r. w sali kinowo – widowiskowej Nakielskiego Ośrodka Kultury. Nie można mówić o jakimkolwiek sukcesie w pełnym znaczeniu, jeśli nie wspomnimy o zaangażowaniu rodziców, którzy przygotowują dzieci do występów, współfinansują wyjazdy, obdarzając nas nie lada zaufaniem. Pomocne są także lokalne władze – Miejski Zespół Oświaty i Sportu, dzięki którym możemy podróżować na konkursy i przeglądy.
Bez talentu dzieci nie byłoby ich sukcesu. Pełni wiary w ogrom dziecięcego potencjału mamy świadomość, że „szlifujemy diamenty”, które w zetknięciu z ogromnym światem, odniosą być może niejeden sukces. Sukces, na który pracowały już od przedszkola, krzewiąc to, co rodzime, zgłębiając to, co obce i kontynuując to, co stworzyli przodkowie, by być świadomym obywatelem ojczyzny zarówno tej małej, lokalnej, jak i tej wielkiej, której obce są podziały i uprzedzenia.Dodaj komentarz