Przykładowe zajęcia przeprowadzone Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w grupie dzieci 3-letnich

kolkoZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE:
1. Marsz po obwodzie koła w rytm muzyki, przywitanie się dzieci przez podanie prawej ręki koledze po prawej stronie.

2. Nauka piosenki “Dwa kółeczka” :
O, jak fajnie i wesoło, dwa kółeczka krążą w koło,
dwa kółeczka krążą wraz o jak, że to cieszy nas.
W górę rączki podnosimy dookoła się kręcimy,
Jedna nóżką tupniem raz,
O, jak, że to cieszy nas,
Drugą nóżką tupniem raz,
O, jak, że to cieszy nas.

3. Rozmowa na temat treści piosenki:
– o czym była piosenka?
– ile było kółeczek?
– co dzieci podnosiły do góry?
– czym tupały?

4. Rytmiczne wypowiadanie słów: “O, jak fajnie i wesoło” 

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE:

1.Zabawa ruchowa: “Duże i małe koła”
Nauczyciel umawia się z dziećmi, że w czasie zabawy będzie pokazywał koła różnego koloru, jak pokaże koło w kolorze czerwonym, dzieci dobierają się parami i tworzą koła dwuosobowe, gdy zobaczą koło w kolorze żółtym tworzą jedno duże koło. W przerwie miedzy tworzeniem kół tańczą w rytm muzyki.

2.Ćwiczenia ruchowo – słuchowe: dzieci wystukują rytm piosenki na krążkach, najpierw uderzają palcami, następnie całą dłonią i pięścią.

3.Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe:
Nauczycielka zapoznaje dzieci ze wzorem koła i sposobem wykonania ćwiczenia,
Rysuje po kole i równocześnie śpiewa piosenkę

Następnie dzieci rysują koło, palcem prawej reki w powietrzu, następnie lewą ręką, prawą nogą i lewą nogą, nauczycielka rozdaje tacki z piaskiem, na który dzieci rysują wzór i układają duże kolo ze wstążki

4.Ćwiczenia słuchowo- ruchowo- wzrokowe:
Nauczycielka zaprasza dzieci do koła, mówiąc aby usiadły w kole, podaje pierwszemu dziecku z prawej strony plastikowe koło, które będzie krążyło po kole podawane z rąk do rąk. Dzieci podając koło będą równocześnie mówiły:
“Jak to miło i wesoło.
Gdy kółeczko krąży w koło.
Kółko tu, kółko tam,
Kółko krąży nam”

ZAKOŃCZENIE:

1. Dzieci otrzymują od nauczycielki wycięte koła kolorowego papieru różnej wielkości, zadaniem ich jest posegregować je według wielkości.
2. na zakończenie dzieci maszerują po kole.

Scenariusz przygotowany przez nauczycieli z placówki Przedszkole Świat Dziecka w KonstancinieDodaj komentarz