Bezpieczny przedszkolak

Przedszkole Nr 7 w Lublinie od wielu lat współpracuje z Komendą Miejską Policji w Lublinie i Wydziałem Ruchu Drogowego. Bezpieczeństwo dzieci jest dla naszego przedszkola priorytetem, dlatego w naszej pracy pedagogicznej wielokrotnie zapraszało policjantów na zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Staramy się o to, by dzieci w przedszkolu czuły się, jak w drugim domu, miały spokojny i bezpieczny w nim pobyt. Uczestniczymy czynnie w ich życiu, mamy wpływ na ich przyszłość, dlatego zawsze staramy się przekazać im wszystkie zasady bezpieczeństwa. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. To przede wszystkim świadomość potencjalnych zagrożeń skłoniła nasze przedszkole do szerszej współpracy z Policją.

     Cyklicznie organizujemy spotkania z udziałem Policjantów oraz Sierżanta Poli , który jest maskotką policyjną – przedstawiającą misia Pandę i reprezentuje Komendę Miejską Policji w Lublinie. Jednym z celów spotkań jest kształtowanie wśród najmłodszych wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej dzieciom,  otwartej na ich problemy.

      Policjanci, którzy odwiedzili przedszkole przekazali dzieciom wiadomości jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak bawić się bezpiecznie w domu i w przedszkolu oraz ostrzegli przedszkolaków o niebezpieczeństwach wynikających z urządzania zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych. Wyjaśnili również jak się zachować w sytuacji zagrożenia, pod jaki numer alarmowy trzeba zadzwonić oraz dlaczego ważne są światełka odblaskowe umieszczane na odzieży, plecakach i rowerach. Przypomnieli dzieciom, że nie należy podchodzić do obcych zwierząt, głaskać ich oraz pokazali w jaki sposób przyjąć pozycję bezpieczną w przypadku nagłego ataku psa, na czym polega pozycja „żółwia”.

Ponadto policjanci pokazali dzieciom kajdanki i zademonstrowali w jaki sposób działa radar policyjny. Dzieci miały możliwość dokładnego obejrzenia wnętrza radiowozu, posłuchać sygnałów policyjnej syreny, siedzieć na oznakowanym motocyklu oraz zobaczyć po raz pierwszy szkolonego psa policyjnego.

Policjanci podczas spotkania odpowiadali na pytania maluchów związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i odpowiedzialną pracą policjantów. W podziękowaniu za miłe spotkanie przedszkolaki wręczyły policjantom pamiątkowe dyplomy i przyrzekły, że będą się stosować do poznanych przepisów ruchu drogowego. Na pamiątkę otrzymały znaczki odblaskowe, naklejki i plakaty promujące bezpieczeństwo. Wiedza i umiejętności dzieci z tego zakresu edukacji komunikacyjnej zostały sprawdzone podczas konkursu pt. „Bezpieczny przedszkolak”.

.
Nawiązanie współpracy z Policją przyniosło oczekiwane efekty. Przede wszystkim dzieci:

– nauczyły się zaufania do funkcjonariuszy policji,
– zapoznały się z pracą policjanta,
– wiedzą jak wygląda umundurowanie policjanta,
– znają podstawowe zasady ruchu drogowego, znają niektóre znaki drogowe,
– wiedzą do czego potrzebne są w policji psy,
– znają zasady właściwego zachowania się podczas ataku psa (pozycja „żółwia”),
– znają zasady właściwego zachowania się w stosunku do obcych psów,
– wiedzą jak należy zachowywać się wobec obcych, nieznajomych osób (nie otwierać drzwi, nie wsiadać do obcych samochodów, nie brać od obcych zabawek, cukierków, lizaków itp., powiadomić rodziców o tym, że zaczepia nas obcy).

 Opracowała: mgr  Anna Berus

 Dodaj komentarz