Scenariusz zajęć ruchowych z udziałem rodziców

1.Wiek dzieci: 3-4 – latki
2.Rodzaj aktywności : ruchowa, werbalna
3.Pomoce: kocyki, muzyka relaksacyjna
4.Cele:
- rozwijanie sprawności ruchowej, poczucia wiary w swoje siły i możliwości
- zdobycie pewności siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
- nawiązanie bliskiego kontaktu między dziećmi, a rodzicami zdobycie wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i miłości.
- poznawanie swojego ciała i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka
5. Metody:
- ruchu rozwijającego W Scherborn,
- twórcze R. Labana,
- kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
6. Formy: indywidualne, w parach, grupowe.
7. Przebieg zajęcia:
I.Czynności organizacyjno- porządkowe.
Wejście do sali w parach, przywitanie słowem i rękami.
Dzieci dobierają się w pary z rodzicem.
II. Ćwiczenia wg. metody Dennisona pary, buzią do siebie
Ruchy naprzemienne
- dotykanie prawą ręką lewego kolana i na przemian lewą
- prawego kolana; – dotykanie lewą ręką prawej stopy i odwrotnie;
Według wskazań nauczycielki
III. Zabawa bieżna „Berek w parach”.
Dziecko ucieka, a mama lub tata je goni, złapane staje się „berkiem”.
Bieg bez potrąceń.
IV. Poznanie własnego ciała. – Siad prosty, tyłem do siebie (siad w parach).
- Rozcieranie, poklepywanie kolan, dotykanie łokciami kolan, stóp: palców, pięt, kostek.
V.Wyczuwanie pleców i pośladków.
Siad, rozkroczny, tyłem do siebie.
Kontakt plecami, masaż pleców własnych i partnera, kręcenie się w kółko na pośladkach. Siad jak wyżej.
VI. Wyczucie pleców i brzucha. Leżenie tyłem i przodem.
- Ślizganie się w kółko na plecach.
- Ślizganie się w kółko na brzuchu.
Leżenie obok siebie.
VII.Ćwiczenie „z równowagą” Leżenie z ramionami i nogami w bok.
- Marsz z przekroczeniem ramion, nóg, tułowia partnera.
- Partner aktywny i bierny.
- Zmiana ról.
VIII. „Skała” – siła.
Siad skulny rozkroczny.
- Pchanie partnera tak, aby pokonać jego opór.
- Zmiana ról.
IX. „Odklejanie” „Rolowanie” „Wycieczka”.
Odrywanie partnera od podłogi. Turlanie partnera. Ciągnięcie partnera za ręce i nogi. Zmiana ról. Ćwiczenie z kocami.
X.Ćwiczenie „razem”. Wyczucie kolan.
Maszerowanie z wysoko unoszonymi kolanami, chodzenie na „sztywnych” i „gumowych” nogach.
Ćwiczenie w parach. Chwyt za ręce.
XI. „Domek” – chodzenie na czworakach.
Klęk podparty.
- Rodzic w klęku podpartym tworzy „domek”, dziecko na czworakach lub pełzając wchodzi do „domku”.
- Zmiana ról.
Poprawne czworakowanie.
XII. „Tunel”. Klęk podparty. – Połowa grupy (rodzice) tworzy „tunel”, dzieci czołgają się na brzuchu w „tunelu”.
- Ewentualna zmiana ról.
XIII. Wesoły taniec. (w rozsypce )
- tańczą same ręce, nogi, głowa, całe ciała, Muzyka żywa, wesoła
XIV. Swobodny taniec- całej sali
Na przerwę w muzyce:
- stop, bezruch
- dotknięcie łokciem do uda
- dotknięcie ucha, nosa itp.
- sięganie jak najdalej rękami, nogami, głową
- dotknięcie najbliższego sąsiada
- naśladowanie ruchów nauczycielki, rodzica Reagowanie na polecenia
XV. Wspólny taniec- w parach,
W kole – dziecko- rodzic
- Dwa Michały – cwał w kole w jednym i drugim kierunku
Muzyka
XVI.„Kołysanie”. Siad skulny rozkroczny.
- Tworzenie „fotelika” dla partnera.
Kołysanie na boki, tulenie, głaskanie.
Muzyka. Pozytywna afirmacja.
XVII.Zakończenie.
Podziękowanie za zabawę.
Pożegnanie słowem i gestem, dzielenie się wrażeniami.
Opuszczenie sali.