jesiennezabawyScenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich.

Opracowała: Ewa Chylińska

Cel ogólny: Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych (koleżeństwo, pomoc potrzebującym, dzielenie się z innymi) poprzez udział w proponowanych sytuacjach edukacyjnych.

Cele operacyjne: Dziecko:

– słucha wiersza „Deszcz” i określa jego nastrój
– udziela odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania
– ocenia zachowanie bohaterki opowiadania i uzasadnia swój sąd
– odgrywa scenkę spotkania z koleżanką podczas deszczu
– projektuje w grupie wzór parasola – negocjuje i dochodzi do kompromisu
– improwizuje ruch do słyszanej muzyki
– współdziała w grupie.

Metody pracy:

słowna – wiersz, opowiadanie, piosenka, objaśnienie;
oglądowa – pokaz, obserwacja;
czynna – zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń;
drama – wywiad, scenki dramowe, malowanie obrazu słowami, improwizacja ruchowa i muzyczna, stop – klatka.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: paski bibuły, mikrofon, parasole, instrumenty perkusyjne, szablony parasoli wycięte z szarego papieru, żyłka, spinacze do bielizny, farby, przybory do malowania, kartoniki ze słonkami i kroplami deszczu, nagrania muzyki instrumentalnej, odgłosów deszczu i piosenek o tematyce jesiennej, odtwarzacz CD, chusta animacyjna.

Przebieg zajęcia:

  1. Improwizacja ruchowa „Jesieniucha”

Dzieci słuchają utworów instrumentalnych z taśmy magnetofonowej, swobodnie tańczą i pląsają w jej rytmie, operują w ruchu paskami kolorowej bibuły. Gdy z magnetofonu słychać odgłosy padającego deszczu – dzieci przykucają.

  1. Słuchanie i analiza wiersza „Deszcz”

Nauczycielka recytuje wiersz, dzieci siedzą w kręgu, zamykają oczy i słuchają:

„Kapią krople kap, kap, chlup,

mokną ludzie, moknie drób.

Ciekną krople kap, kap, plum,

w rynnach szumi dziwny szum.

Lecą krople plum, chlup, klap,

wprost na nosy śmiesznych żab.

Szemrzą krople małe, duże,

porobiły się kałuże.

Nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat treści wiersza i jego nastroju. Dzieci opisują świat przyrody jesienią, a zwłaszcza jesienną pogodę.

  1. Improwizacja muzyczna „Odgłosy deszczu”

Dzieci wybierają instrumenty perkusyjne i improwizują muzykę do odgłosów deszczu z jednoczesnym wypowiadaniem zgłosek: kap, plum, plusk, chlup.

  1. Słuchanie opowiadania „Do pierwszego deszczu”

Dzieci siedzą na dywanie w dogodnej dla siebie pozycji i słuchają czytanego przez nauczycielkę opowiadania. Po zakończeniu – nauczycielka w roli reportera prowadzi z nimi rozmowę w formie wywiadu. Dzieci udzielają odpowiedzi na zadawane im pytania, a następnie oceniają zachowanie się Zosi, która nie użyczyła Hani płaszcza, aby dziewczynki razem schowały się przed deszczem. Dzieci stwierdzają: