Cel główny:

–  umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu

Cele operacyjne:

– potrafi ocenić sytuację i bezpiecznie zbliżyć się do poszkodowanego,

– potrafi głośno wzywać pomocy,

– potrafi ocenić czy poszkodowany jest przytomny i oddycha,

– wie jak powiadomić telefonicznie pogotowie pod numerem 999 lub 112,

– potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

  Metody:

– słowna (instrukcje, objaśnienia)

– czynna  (zadań stawianych do wykonania)

Środki dydaktyczne: plakat, obrazki, arkusze ćwiczeń programu „Serce na strat”

 Forma: praca z całą grupą, praca indywidualna

 Czas trwania: 25 min

 Przebieg: 

  1. Opowiadanie „Dzień Natalii”- wysłuchanie przez dzieci krótkiej historyjki o przygodzie Natalii. Zadawanie pytań „dlaczego Natalia najpierw się rozejrzała? Jak Natalia oceniła że mama jest przytomna? Kogo wezwała Natalia? Jaki numer telefonu wybrała?

2. Omówienie obrazków powieszonych na tablicy przedstawiających kolejność wykonywania czynności w sytuacjach zagrożenia

3. Zabawa dramowaodgrywanie scenek z udziałem dzieci z podziałem na role mamy i Natalki.

4. Pokaz ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ćwiczenie dzieci w układaniu pozycji bezpiecznej.

5.Kolorowanie obrazków z numeru telefonu 999 i 112.