Temat:
Kim jest strażak? – zajęcia dla dzieci przedszkolnych grupa 4- latków

Cele ogólne:
1. Zapoznanie dzieci z zawodem strażaka,
2. Ukazanie niebezpieczeństwa, z jakim styka się strażak,
3. Wzbudzenie szacunku dla pracy strażaka,
4. Po co jest nr 998,

Cele szczegółowe:
Dziecko:
1. Wie, co robi strażak,
2. Wie jak strażak ciężko pracuje i jak często naraża swoje życie,
3. Wie, po co i kiedy dzwoni się na nr 998

Metody:
1. Słowna
2. Oglądowa
3. Działań praktycznych

Formy:
1. Praca indywidualna
2. Praca zbiorowa
3. Praca grupowa

Środki dydaktyczne:
1. Magnetofon, płyta CD
2. Rzutnik i laptop, film, slajdy
3. Tablica multimedialna
4. Telefon komórkowy
5. Zadymiarka
6. Sprzęt strażacki: hełm, toporek, wąż strażacki, radiostacja,

Przebieg zajęć:

1. Dzieci zapoznają się z wierszem W. Broniewskiego pt. „Pożar”

Gwałtu, rety! Dom się pali!
Już strażacy przyjechali.
Prędko wleźli po drabinie
i stanęli przy kominie.
Polewają sikawkami
ogień, który jest pod nami.
Dym i ogień bucha z dachu,
ale strażak nie zna strachu,
choć gorąco mu okropnie,
wszedł na górę, już jest w oknie
i ratuje dzieci z ognia,
Tak strażacy robią co dnia.

2. Omówienie treści wiersza:
a. O kim opowiada ten wiersz?
b. Co robili strażacy?
c. Co się paliło?
d. Kogo uratował strażak?
e. Czy strażacy są odważni?
f. Czy każdy może zostać strażakiem?

3. Ustawiamy tor przeszkód, między przeszkodami kładziemy czerwone poduszki, które symbolizują palący się ogień i delikatne włączenie zadymiarki, która stworzy imitację warunków, w jakich pracują strażacy.
Dzieci w nieszkodliwym dla organizmu „dymie” pokonują tor przeszkód, muszą zagasić ogień i bez „obrażeń” – jak prawdziwi strażacy wrócić na swoje miejsca.

4. Włączamy z rzutnika podłączonego do laptopa slajdy przedstawiające pracę strażaków:

Strażak gasi pożary

Strażak ratuje ludzi z wypadków

Strażak pomaga ludziom, gdy zagraża im niebezpieczeństwo

Strażak pomaga podczas klęsk żywiołowych

Strażak pomaga zwierzętom

Strażak prowadzi zajęcia z dziećmi

5. Dzieci zapoznają się z udostępnionym przez strażaków z zaprzyjaźnionej jednostki ratowniczo – gaśniczej państwowej straży pożarnej sprzęt.
Dzieci mogą obejrzeć, dotknąć, przymierzyć: hełm, toporek, wąż strażacki, radiostacja.
Omówienie, do czego służy każdy z przedmiotów.

6. Zapoznajemy dzieci z nr 998, wyjaśniamy, do czego służy, kiedy go wykonujemy,

Jak zgłosić pożar?

Każdy, kto zauważy pożar, wypadek samochodowy lub inne zdarzenie zagrażające życiu lub bezpieczeństwu musi zawiadomić o tym fakcie Straż Pożarną.

Straż Pożarna – telefon alarmowy 998

NIE WOLNO BEZ POWODU – DLA GŁUPICH ŻARTÓW
KORZYSTAĆ Z NUMERÓW ALARMOWYCH

Co trzeba powiedzieć dzwoniąc do straży pożarnej, aby zgłosić zdarzenie?

1) Jakie zdarzenie zgłaszamy – czy jest to np. pożar, wypadek,
2) Dokładny adres zdarzenia,
3) Swoje nazwisko i imię,
4) Swój numer telefonu,
5) Dokładnie odpowiadamy na pytania DYSPOZYTORA przyjmującego zgłoszenie.

UWAGA: Nie odkładaj słuchawki telefonu dopóki dyspozytor nie powie, że przyjął zgłoszenie. Dyspozytor może do nas oddzwonić, dla potwierdzenia zgłoszenia lub dla uzupełnienia informacji o zdarzeniu

7. Po wcześniejszym ustaleniu z dyspozytorem państwowej straży pożarnej wykonujemy z telefonu komórkowego ustawionego na połączenie głośnomówiące telefon na nr alarmowy 998 pokazując dzieciom jak wygląda rozmowa ze strażakiem przyjmującym zgłoszenie.

8. Przy pomocy tablicy multimedialnej dzieci kolorują obrazek „Strażak Sam” oraz układają rozsypankę „Wóz strażacki”

9. Podsumowanie zajęć i wręczenie dzieciom odznaki „Przedszkolaka strażaka” za aktywny udział w zajęciach

 

Opracowała:

Emilia Sikorska