Scenariusz dla dzieci 3- 6- letnich z Przedszkola Nr 3 w Pleszewie
Prowadzący: Aneta Matuszewska- Cierniak, Magdalena Gajewska

Cele :

* rozwijanie sprawności ruchowej;
* kształtowanie postawy prozdrowotnej ;
* kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
* wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie
* wdrażanie do czynnego wypoczynku;
* propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci;
* promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku;
* integracja dzieci przedszkolnych;
* wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych;

Przybory sportowe:

* woreczki
* piłki małe
* bramka
* piłki do skakania
* piłka
* kosz
* tunel
* skakanka
* hula-hop

Zadania do wykonania przed olimpiadą dla wszystkich grup:

* przygotować oznakowania, które będą charakteryzować daną grupę- różne kolory koszulek;
* przygotować rymowanki( slogany), za pomocą których grupy przedstawią się na uroczystości otwarcia olimpiady;
* przygotować herb drużyny;
* nauczyć się „Hymnu olimpijskiego”- „Sport to zdrowie”- CD Śpiewające brzdące 9.

Pozostałe prace przygotowawcze:

* medale dla wszystkich
* stanowiska na placu (dla wszystkich konkurencji)
* kolorowa taśma do oznakowania stanowisk
* sprzęt nagłaśniający
* informacja dla rodziców o planowanej olimpiadzie
* dekoracja olimpijska
* punkt sanitarny
* płyta CD z piosenką „ Gimnastyka” , z „Hymnem Olimpijskim- Sport to zdrowie”
* karty zadań dla grup starszych i młodszych.

Przebieg uroczystości:

1. Powitanie wszystkich grup
2. Prezentacja grup za pomocą wymyślonego sloganu- rymowanki oraz herbu.
3. Otwarcie olimpiady przez dyrektora przedszkola- przecięcie czerwonej wstęgi.
4. Odśpiewanie hymnu olimpiady „Sport to zdrowie”.
5. Uroczyste ślubowanie:

„ Obiecuję- wykonywać wszystkie zabawy uczciwie,
Nie płakać, jeżeli nie uda mi się wygrać.
Obiecuję, że będę starać się
Wykonywać wszystkie zabawy
Do końca i dokładnie.”

1. Rozgrzewka z dopingiem czirliderek do utworu „Gimnastyka”.
2. Konkurencje sportowe ( zał. nr 1).
3. Występ przedszkolnych czirliderek, taniec woogie-boogie + przyrzeczenie rymowanka z ilustracją ruchową.
4. Ogłoszenie wyników.
5. Rozdanie medali każdej grupie.
6. Zakończenie olimpiady- podziękowanie za zabawę fairplay .

Załącznik nr 1

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE- grupy młodsze ( Stokrotki, Konwalijki, Krokuski, Szarotki, Różyczki)

1. NIEWIDOME CHOMIKI- WYBIERAMY Z GRUPY 5 DZIECI. Każde dziecko ma na wykonanie zadania 1 minutę. Zawiązujemy dziecku przepaskę na oczy. Rozrzucamy na kocu 10 woreczków gimnastycznych. Dziecko na czworakach szuka woreczków ( z zasłoniętymi oczami). Po znalezieniu woreczka nauczycielka wrzuca woreczek do wiaderka. Po upływie jednej minuty następuje zmiana zawodnika, któremu ponownie rozrzucamy 10 woreczków itd. Do tabeli wpisujemy ilość zdobytych woreczków (łącznie 5 osób).

2. RZUTY DO KOSZA- wybieramy z grupy 5 osób . Każda osoba wykonuje dwa rzuty do kosza. Zliczamy łączną ilość wszystkich celnych rzutów.

3. TOR PRZESZKÓD- wybieramy z grupy 5 osób. Przejście przez tunel, przejście po skakance bieg wokół pachołka, powrót na linię startu. Zliczamy łączny czas pokonania trasy przez 5 osób.

4.PRACA MRÓWEK – wybieramy z grupy 5 osób. Dzieci na czworakach rączką popychają piłeczkę, toczą ją do bramki. Nie wolno wrzucać piłeczki do bramki !!! Toczymy ją od startu aż do bramki.

5.SKOK W DAL- wybieramy 5 dzieci z grupy, każda osoba staje ma starcie ( przed wyznaczoną linią) i z miejsca wykonuje skok w dal, mierzymy odległość. Zliczamy odległość Jaką pokonają wszyscy zawodnicy (tzn. 5 osób).

KONKURENCJE OLIMPIJSKIE- GRUPY STARSZE ( TULIPANKI, MAKI, BRATKI, NIEZAPOMINAJKI, FIOŁKI

1. NIEWIDOME CHOMIKI- WYBIERAMY Z GRUPY 5 DZIECI. Każde dziecko ma na wykonanie zadania 1 minutę. Zawiązujemy dziecku przepaskę na oczy. Rozrzucamy na kocu 10 woreczków gimnastycznych. Dziecko na czworakach szuka woreczków ( z zasłoniętymi oczami). Po znalezieniu woreczka nauczycielka wrzuca woreczek do wiaderka. Po upływie jednej minuty następuje zmiana zawodnika, któremu ponownie rozrzucamy 10 woreczków itd. Do tabeli wpisujemy ilość zdobytych woreczków (łącznie 5 osób).

2. TOR PRZESZKÓD – WYBIERAMY Z GRUPY 5 OSÓB, ZLICZAMY ŁĄCZNY CZAS POKONANIA TORU PRZEZ 5 OSÓB.

TOR- PRZEJŚCIE PO LINII ( SKAKANKA), PRZENIESIENIE PIŁKI Z JEDNEGO HULA HOP DO DRUGIEGO, PRZEJŚCIE PRZEZ TUNEL, PONOWNE PRZENIESIENIE PIŁKI Z JEDNEGO HULA HOP DO DRUGIEGO, POWRÓT BIEGIEM DO GRUPY.

3. SKACZĄCE PIŁKI- wybieramy z grupy 5 osób. Każda osoba po kolei skacze od startu do pachołka, okrąża go i skacząc powraca do grupy. Zliczamy łączny czas skakania.

4. SKOK W DAL- wybieramy 5 dzieci z grupy, każda osoba staje ma starcie ( przed wyznaczoną linią) i z miejsca wykonuje skok w dal, mierzymy odległość. Zliczamy odległość Jaką pokonają wszyscy zawodnicy (tzn. 5 osób).

5 . PRACA MRÓWEK- wybieramy 5 osób. Dzieci na czworakach rączką popychają piłeczkę, toczą ją do bramki. Nie wolno wrzucać piłeczki do bramki !!! Toczymy ją od startu aż do bramki.