Scenariusz dla dzieci 3- 6- letnich z Przedszkola Nr 3 w Pleszewie
Prowadzący: Aneta Matuszewska- Cierniak, Magdalena Gajewska

Cele :

* rozwijanie sprawności ruchowej;
* kształtowanie postawy prozdrowotnej ;
* kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
* wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie
* wdrażanie do czynnego wypoczynku;
* propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci;
* promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku;
* integracja dzieci przedszkolnych;
* wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych;

Przybory sportowe:

* woreczki
* piłki małe
* bramka
* piłki do skakania
* piłka
* kosz
* tunel
* skakanka
* hula-hop

Zadania do wykonania przed olimpiadą dla wszystkich grup:

* przygotować oznakowania, które będą charakteryzować daną grupę- różne kolory koszulek;
* przygotować rymowanki( slogany), za pomocą których grupy przedstawią się na uroczystości otwarcia olimpiady;
* przygotować herb drużyny;
* nauczyć się „Hymnu olimpijskiego”- „Sport to zdrowie”- CD Śpiewające brzdące 9.

Pozostałe prace przygotowawcze:

* medale dla wszystkich
* stanowiska na placu (dla wszystkich konkurencji)
* kolorowa taśma do oznakowania stanowisk
* sprzęt nagłaśniający
* informacja dla rodziców o planowanej olimpiadzie
* dekoracja olimpijska
* punkt sanitarny
* płyta CD z piosenką „ Gimnastyka” , z „Hymnem Olimpijskim- Sport to zdrowie”
* karty zadań dla grup starszych i młodszych.

Przebieg uroczystości:

1. Powitanie wszystkich grup
2. Prezentacja grup za pomocą wymyślonego sloganu- rymowanki oraz herbu.
3. Otwarcie olimpiady przez dyrektora przedszkola- przecięcie czerwonej wstęgi.
4. Odśpiewanie hymnu olimpiady „Sport to zdrowie”.
5. Uroczyste ślubowanie:

„ Obiecuję- wykonywać wszystkie zabawy uczciwie,
Nie płakać, jeżeli nie uda mi się wygrać.
Obiecuję, że będę starać się
Wykonywać wszystkie zabawy
Do końca i dokładnie.”

1. Rozgrzewka z dopingiem czirliderek do utworu „Gimnastyka”.
2. Konkurencje sportowe ( zał. nr 1).
3. Występ przedszkolnych czirliderek, taniec woogie-boogie + przyrzeczenie rymowanka z ilustracją ruchową.
4. Ogłoszenie wyników.
5. Rozdanie medali każdej grupie.
6. Zakończenie olimpiady- podziękowanie za zabawę fairplay .