zloscSCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
GRUPA: 5-latki
PROWADZĄCA: Agnieszka Ćmiel

TEMAT ZAJĘĆ: Mali złośnicy – czyli jak radzić sobie ze złością, nie raniąc innych.

CELE:
– doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji,
– kształtowanie umiejętności odreagowania napięć,
– kształtowanie właściwej postawy wobec innych.

METODY:
aktywizujące: „burza mózgów”, „za i przeciw”, zabawy dramowe,
słowne, praktyczne.

FORMY:
indywidualna, zbiorowa

POMOCE DYDAKTYCZNE: gitara, kartony, flamaster, obrazki, przedstawiające właściwe i niewłaściwe sposoby wyrażania złości (bicie, kopanie opluwanie, ciągnięcie za włosy, pokazywanie języka, mazanie po obrazku kolegi, podarcie czyjegoś obrazka, grożenie pięścią, opowiadanie komuś o swojej złości; rysowanie złości; tupanie; głośne krzyczenie w pomieszczeniu, gdzie nikomu nie przeszkadzamy; lepienie z plasteliny; głębokie oddychanie; zmięcie lub podarcie gazety, ćwiczenia, ), emblematy do naklejania w trzech kolorach.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie – piosenka „Chwyćmy się za ręce” ( muz. i sł. Maria Broda – Bajak).

Chwyćmy się za ręce – na zabawę czas,
do kółeczka ta piosenka woła wszystkich nas.
Cztery kroki zróbmy w bok i zaklaszczmy raz, dwa, trzy,
Śpiewem, tańcem i radością przegonimy humor zły.

Przedszkolaki ruchem ilustrują treść piosenki. Uczestnicy zabawy:
a) chwytają się za ręce, tworząc koło
b) wykonują cztery kroki do wnętrza koła, a następnie cztery do tyłu.
c) robią cztery kroki w prawą stronę,
d) puszczają swoje ręce, wykonują obrót dookoła własnej osi a następnie klaszczą cztery razy.

2. Rozmowa.
– Kto z was widział kiedyś ludzi, którzy się złoszczą albo kłócą, niech położy rękę na sercu.
– Po czym poznaliście, że ci ludzie są na siebie źli?

3. „Gdy się złoszczę, to robię tak…” – zabawa dramowa.
Dzieci stoją w kole. Prowadząca wybiera chętną osobę do środka koła. Wybrane dziecko wypowiada zdanie: „Gdy się złoszczę, to robię tak…” Następnie pokazuje mimiką, ruchem, gestem, co robi, kiedy się złości. Pozostali uczestnicy naśladują koleżankę lub kolegę. Następnie nauczycielka wybiera kolejne dziecko do środka koła. Wybrana osoba prezentuje swój sposoby wyrażania złości.
– Zobaczyliście, że każdy z nas się złości, bo złość jest naturalnym uczuciem.