Zaczarowane dzieci

Scenariusz zajęcia do Programu profilaktyki uzależnień „Cukierki”   Grupa dzieci 5-letnich Opracowanie i prowadzenie: Sylwia Bacewicz Temat: Zaczarowane dzieci   Cel główny: – kształtowanie postawy dystansu w relacjach z...