Kategoria: Scenariusze zajęć

W poszukiwaniu wiatru

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Prowadząca: Data: 9.11.2010 Grupa: 5 – latki Temat kompleksowy: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje Temat dnia: W poszukiwaniu wiatru Cele: dziecko - potrafi wypowiadać się na dany temat - umie odtworzyć siłę i rodzaj wiatru na różne sposoby - czerpie radość z współdziałania w zabawie - słucha i wykonuje polecenia nauczyciela - reaguje ruchem na zmianę tempa - odczuwa radość tworzenia przez zabawy z plamą - dostrzega w pracy plastycznej kolor i kompozycję - potrafi śpiewać piosenkę Forma: zbiorowa, grupowa,…

...Czytaj dalej »

Warzywa i owoce w kuchni

Grupa wiekowa: 4-5 latki

Obszary edukacyjne / Treści programowe: Aktywność społeczna – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków. Aktywność poznawcza – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; porównywanie liczebności zbiorów poprzez ich liczenie; rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. Aktywność artystyczna – nazywanie barw podstawowych i pochodnych; rysowanie. Temat kompleksowy: „Jesteśmy samodzielni w kuchni” Temat zajęcia: „Warzywa i owoce w kuchni” Cele ogólne: - wdrażanie…

...Czytaj dalej »

Edukacja teatralna

Temat kompleksowy: Czekając na Nowy Rok

Temat zajęć: Zapoznanie z rodzajami lalek oraz sposobem poruszania nimi podczas zabawy w teatr.

Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności prawidłowego zachowania się podczas przedstawienia.

Cele operacyjne: Dziecko wie, jak należy zachować się w teatrze. Dziecko potrafi operować lalkami teatralnymi. Dziecko przestrzega reguł i norm społecznych – oczekuje na swoją kolejkę w zabawie.

Środki dydaktyczne: teatrzyk, pacynka Skarpetka, dzwonek, papierowe bilety, pacynki zwierzątek, cukierek, malutka zabawka dla misia, pacynka, marionetka, kukiełka, ilustracje + podpisy (marionetka, pacynka,…

...Czytaj dalej »

Profilaktyka przeciwpożarowa

Blok tematyczny: Pożar!? Wiem co robić. Temat dnia: Ewakuacja Cel główny: Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Cele szczegółowe. Dziecko: wie jakie są skutki pożaru, wie jak zachować się w sytuacji zauważenia ognia lub dymu, zna numery alarmowe i wie, że nie można dzwonić pod te numery dla zabawy, rozpoznaje znaki informacyjne o drogach ewakuacji i miejscach sprzętu pożarniczego, potrafi zachować się właściwie w czasie ewakuacji w budynku przedszkola, potrafi dostrzec niebezpieczeństwo. Metody: rozmowa, plastyczna, scenki, czynna Formy:…

...Czytaj dalej »

Happening antynikotynowy – czyste powietrze wokół nas

zorganizowany w dniu 11.05.2010 na Placu Wileńskim w Drezdenku

Cel: - zaangażowanie mieszkańców miasta w akcję „moda na niepalenie” - dostarczanie rodzicom przykładów na wspólne spędzanie czasu - budzenie w dziecku poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

Środki dydaktyczne: - hasła promujące modę na niepalenie, - sprzęt nagłaśniający, - wozy strażackie, - zagadki, - kreda, - słodycze, - nagrody ufundowane przez Urząd Miejski

Zaangażowanie osoby: – Urząd Miejski:

Ochrona Środowiska - Straż Pożarna - Sanepid

Organizator i prowadząca imprezę mgr Bożena Woronin nauczyciele: mgr mgr mgr

Czas…

...Czytaj dalej »

Strona 18 z 21:« Start« 15 16 17 18 19 20 21 »