Scenariusz zajęcia otwartego dla studentów w grupie 6-latków “Segregujemy śmieci”

Cele ogólne: – pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań, – kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, – wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska, – kształtowanie umiejętności...