Kategoria: Scenariusze zajęć

Najłatwiejsze ciasto na świecie – zabawowe niespodzianki

GRUPA WIEKOWA:6-LATKI

CELE OGÓLNE:

– zdobywanie wiedzy i umiejętności w trakcie różnorodnych zabaw aktywizujących myślenie dzieci – prowokowanie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą

– samodzielne opowiadanie historyjki obrazkowej – rozszerzanie zainteresowań językiem ojczystym, jego niepowtarzalnością i pięknem

– doskonalenie i rozwijanie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– kształtowanie i rozwijanie procesów myślowych (analiza, synteza, porównywanie, wyróżnianie, wyeliminowanie) – zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności czytelniczych – rozwijanie sprawności wzrokowo-ruchowej…

...Czytaj dalej »

W poszukiwaniu wiatru

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Prowadząca: Data: 9.11.2010 Grupa: 5 – latki Temat kompleksowy: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje Temat dnia: W poszukiwaniu wiatru Cele: dziecko – potrafi wypowiadać się na dany temat – umie odtworzyć siłę i rodzaj wiatru na różne sposoby – czerpie radość z współdziałania w zabawie – słucha i wykonuje polecenia nauczyciela – reaguje ruchem na zmianę tempa – odczuwa radość tworzenia przez zabawy z plamą – dostrzega w pracy plastycznej kolor i kompozycję – potrafi śpiewać piosenkę Forma: zbiorowa, grupowa,…

...Czytaj dalej »

Warzywa i owoce w kuchni

Grupa wiekowa: 4-5 latki

Obszary edukacyjne / Treści programowe: Aktywność społeczna – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków. Aktywność poznawcza – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; porównywanie liczebności zbiorów poprzez ich liczenie; rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. Aktywność artystyczna – nazywanie barw podstawowych i pochodnych; rysowanie. Temat kompleksowy: „Jesteśmy samodzielni w kuchni” Temat zajęcia: „Warzywa i owoce w kuchni” Cele ogólne: – wdrażanie…

...Czytaj dalej »

Edukacja teatralna

Temat kompleksowy: Czekając na Nowy Rok

Temat zajęć: Zapoznanie z rodzajami lalek oraz sposobem poruszania nimi podczas zabawy w teatr.

Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności prawidłowego zachowania się podczas przedstawienia.

Cele operacyjne: Dziecko wie, jak należy zachować się w teatrze. Dziecko potrafi operować lalkami teatralnymi. Dziecko przestrzega reguł i norm społecznych – oczekuje na swoją kolejkę w zabawie.

Środki dydaktyczne: teatrzyk, pacynka Skarpetka, dzwonek, papierowe bilety, pacynki zwierzątek, cukierek, malutka zabawka dla misia, pacynka, marionetka, kukiełka, ilustracje + podpisy (marionetka, pacynka,…

...Czytaj dalej »

Profilaktyka przeciwpożarowa

Blok tematyczny: Pożar!? Wiem co robić. Temat dnia: Ewakuacja Cel główny: Kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Cele szczegółowe. Dziecko: wie jakie są skutki pożaru, wie jak zachować się w sytuacji zauważenia ognia lub dymu, zna numery alarmowe i wie, że nie można dzwonić pod te numery dla zabawy, rozpoznaje znaki informacyjne o drogach ewakuacji i miejscach sprzętu pożarniczego, potrafi zachować się właściwie w czasie ewakuacji w budynku przedszkola, potrafi dostrzec niebezpieczeństwo. Metody: rozmowa, plastyczna, scenki, czynna Formy:…

...Czytaj dalej »

Strona 18 z 22:« Start« 15 16 17 18 19 20 21 »Koniec »