Kategoria: Scenariusze zajęć

„Znamy pory roku” scenariusz zajęć dla 5-latków

Scenariusz dla dzieci 5-letnich

Temat: Znamy pory roku.

Cele:

· dostrzegamy cykliczność zmian w przyrodzie w ciągu roku, znamy i poprawnie nazywamy kolejne pory roku · potrafimy wskazać cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku – w przyrodzie i pogodzie, w życiu ludzi i zwierząt · ćwiczymy analizę i syntezę wzrokową · próbujemy dokonywać podziału wyrazów na sylaby · posługujemy się wieloma zmysłami w poznawaniu rzeczywistości · potrafimy segregować zbiory wg wskazanej cechy

Metody: podające – opowiadanie, objaśnienia, instrukcje; poszukujące -…

...Czytaj dalej »

Scenariusz olimpiady sportowej w przedszkolu

Scenariusz dla dzieci 3- 6- letnich z Przedszkola Nr 3 w Pleszewie Prowadzący: Aneta Matuszewska- Cierniak, Magdalena Gajewska

Cele :

* rozwijanie sprawności ruchowej; * kształtowanie postawy prozdrowotnej ; * kształtowanie pozytywnych cech charakteru; * wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie * wdrażanie do czynnego wypoczynku; * propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci; * promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku; * integracja dzieci przedszkolnych; * wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych;

Przybory sportowe:

* woreczki * piłki małe * bramka * piłki do skakania * piłka *…

...Czytaj dalej »

Najłatwiejsze ciasto na świecie – zabawowe niespodzianki

GRUPA WIEKOWA:6-LATKI

CELE OGÓLNE:

– zdobywanie wiedzy i umiejętności w trakcie różnorodnych zabaw aktywizujących myślenie dzieci – prowokowanie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą

– samodzielne opowiadanie historyjki obrazkowej – rozszerzanie zainteresowań językiem ojczystym, jego niepowtarzalnością i pięknem

– doskonalenie i rozwijanie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

– kształtowanie i rozwijanie procesów myślowych (analiza, synteza, porównywanie, wyróżnianie, wyeliminowanie) – zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności czytelniczych – rozwijanie sprawności wzrokowo-ruchowej…

...Czytaj dalej »

W poszukiwaniu wiatru

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Prowadząca: Data: 9.11.2010 Grupa: 5 – latki Temat kompleksowy: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje Temat dnia: W poszukiwaniu wiatru Cele: dziecko – potrafi wypowiadać się na dany temat – umie odtworzyć siłę i rodzaj wiatru na różne sposoby – czerpie radość z współdziałania w zabawie – słucha i wykonuje polecenia nauczyciela – reaguje ruchem na zmianę tempa – odczuwa radość tworzenia przez zabawy z plamą – dostrzega w pracy plastycznej kolor i kompozycję – potrafi śpiewać piosenkę Forma: zbiorowa, grupowa,…

...Czytaj dalej »

Warzywa i owoce w kuchni

Grupa wiekowa: 4-5 latki

Obszary edukacyjne / Treści programowe: Aktywność społeczna – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych; porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków. Aktywność poznawcza – klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych; porównywanie liczebności zbiorów poprzez ich liczenie; rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego. Aktywność artystyczna – nazywanie barw podstawowych i pochodnych; rysowanie. Temat kompleksowy: „Jesteśmy samodzielni w kuchni” Temat zajęcia: „Warzywa i owoce w kuchni” Cele ogólne: – wdrażanie…

...Czytaj dalej »

Strona 18 z 22:« Start« 15 16 17 18 19 20 21 »Koniec »