Scenariusze zajęć

Mikołajki

SCENARIUSZ MIKOŁAJEK CEL GŁÓWNY: 1/2 (kompetencje społeczne) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci / dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać   w zabawach i sytuacjach zabawowych) TREŚCI EDUKACYJNE:...