Scenariusze zajęć

Mikołajki

SCENARIUSZ MIKOŁAJEK CEL GŁÓWNY: 1/2 (kompetencje społeczne) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci / dziecko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać   w zabawach i sytuacjach zabawowych) TREŚCI EDUKACYJNE:...

Scenariusz zajęcia otwartego dla studentów w grupie 6-latków “Segregujemy śmieci”

Cele ogólne: – pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań, – kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, – wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska, – kształtowanie umiejętności...