Zabawa zajmuje centralne miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Ma duże znaczenie dla zdrowia, rozwoju i wychowania dziecka. Dostarcza mu nowych wrażeń, ruchu, kształci jego intelekt, wyrabia wolę i oddziaływuje na rozwój emocjonalny. Dzięki zabawie dziecko coraz lepiej poznaje zjawiska otaczającego go świata, rozwija myślenie, nawiązuje bliższe kontakty z otoczeniem, uczy się współżyć i współdziałać z zespołem rówieśników, podporządkowuje się przepisom i prawidłowościom obowiązującym w grupie. Wszystkie zabawy dzieci w wieku przedszkolnym dostarczają im wiele radości, gdyż zaspakajają ich ważne potrzeby rozwojowe a przede wszystkim potrzebę aktywności ruchowej. Na zabawę i inną działalność dowolną musi się znaleźć dużo czasu w rozkładzie dnia przedszkolnego, ponieważ w rozwoju małego dziecka są one niezbędne.

W wyniku zabaw w kącikach zainteresowań dzieci:

  • uczą się funkcji i ról społecznych;
  • czerpią wiele radości i zadowolenia;
  • ćwiczą i doskonalą świeżo opanowane wiadomości, czynności;
  • lepiej poznają zjawiska otaczającego go świata;
  • uczą się współżyć i współdziałać z zespołem rówieśników;
  • podporządkowują się przepisom i prawidłowościom obowiązującym w grupie;
  • rozwijają myślenie, mowę i działanie twórcze.

We wszystkich salach naszego Przedszkola znajdują się kąciki zainteresowań, które mają wielorakie zadania i zaspakajają różnorodne potrzeby dzieci.

 

Opracowała: Anna Berus