zorganizowany w dniu 11.05.2010 na Placu Wileńskim w Drezdenku

Cel:
– zaangażowanie mieszkańców miasta w akcję “moda na niepalenie”
– dostarczanie rodzicom przykładów na wspólne spędzanie czasu
– budzenie w dziecku poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

Środki dydaktyczne:
– hasła promujące modę na niepalenie,
– sprzęt nagłaśniający,
– wozy strażackie,
– zagadki,
– kreda,
– słodycze,
– nagrody ufundowane przez Urząd Miejski

Zaangażowanie osoby: – Urząd Miejski:

Ochrona Środowiska
– Straż Pożarna
– Sanepid

Organizator i prowadząca imprezę mgr Bożena Woronin
nauczyciele: mgr
mgr
mgr

Czas trwania imprezy: 1 godz. 20 min

Uczestnicy – 4 grupy sześcio-latków
rodzice, rodziny
mieszkańcy miasta

Przebieg happeningu:

1. Przywitanie gości oraz dzieci

– wspólne śpiewanie “piosenki Dinka”
– wspólne odczytanie haseł happeningu

2. Odczytanie Deklaracji ” Mamo, tato nie pal”

– zachęcenie mieszkańców do podpisywania deklaracji

3. Oglądanie przez dzieci wozów strażackich

– pogadanka strażaków
– wyjaśnienie do czego służą poszczególne urządzenia

4. Przedstawienie najciekawszych wierszy, które brały udział w konkursie rodzinnym “Moda na niepalenie”.

Uroczyste wręczenie nagród za wyróżnione wiersze w konkursie.

Wręczenie opublikowanych wierszy na ręce przedstawiciela sanepidu pani

5. Zachęcenie dzieci do rysowania kredą na placu ulubionego świata “Dinka”.

Wspólne oglądanie wykonanych rysunków – nagrodzenie dzieci słodyczami.

6. Udział dzieci w finale konkursu plastycznego pt. “Dym papierosowy naszym wrogiem” – uroczyste wręczenie nagród za wyróżnienia oraz udział w konkursie.

7. Zakończenie happeningu “piosenką Dinka”.