zorganizowany w dniu 11.05.2010 na Placu Wileńskim w Drezdenku

Cel:
- zaangażowanie mieszkańców miasta w akcję „moda na niepalenie”
- dostarczanie rodzicom przykładów na wspólne spędzanie czasu
- budzenie w dziecku poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

Środki dydaktyczne:
- hasła promujące modę na niepalenie,
- sprzęt nagłaśniający,
- wozy strażackie,
- zagadki,
- kreda,
- słodycze,
- nagrody ufundowane przez Urząd Miejski

Zaangażowanie osoby: – Urząd Miejski:

Ochrona Środowiska
- Straż Pożarna
- Sanepid

Organizator i prowadząca imprezę mgr Bożena Woronin
nauczyciele: mgr
mgr
mgr

Czas trwania imprezy: 1 godz. 20 min

Uczestnicy – 4 grupy sześcio-latków
rodzice, rodziny
mieszkańcy miasta

Przebieg happeningu:

1. Przywitanie gości oraz dzieci

- wspólne śpiewanie „piosenki Dinka”
- wspólne odczytanie haseł happeningu

2. Odczytanie Deklaracji ” Mamo, tato nie pal”

- zachęcenie mieszkańców do podpisywania deklaracji

3. Oglądanie przez dzieci wozów strażackich

- pogadanka strażaków
- wyjaśnienie do czego służą poszczególne urządzenia

4. Przedstawienie najciekawszych wierszy, które brały udział w konkursie rodzinnym „Moda na niepalenie”.

Uroczyste wręczenie nagród za wyróżnione wiersze w konkursie.

Wręczenie opublikowanych wierszy na ręce przedstawiciela sanepidu pani

5. Zachęcenie dzieci do rysowania kredą na placu ulubionego świata „Dinka”.

Wspólne oglądanie wykonanych rysunków – nagrodzenie dzieci słodyczami.

6. Udział dzieci w finale konkursu plastycznego pt. „Dym papierosowy naszym wrogiem” – uroczyste wręczenie nagród za wyróżnienia oraz udział w konkursie.

7. Zakończenie happeningu „piosenką Dinka”.